Beste basisscholen in Den Haag

Op zoek naar een basisschool in Den Haag?

Bij de Zonnestraal in Ypenburg staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Naast het gebruikelijke vakkenpakket bieden wij uw kind ook voldoende aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en krijgen de kinderen les in moderne, 21e eeuwse vaardigheden. De persoonlijke ontwikkeling op basisschool Zonnestraal in Ypenburg vindt plaatst door middel van onze ‘kanjertraining’. In de kanjertraining leren onze leerlingen om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dit doen wij door de kinderen aan te leren om positief over zichzelf en anderen te laten denken. 

Kernwaarden en aanpak

Wij geven invulling aan onze gezamenlijke kernwaarden: zelfbewustzijn, ontdekkend leren en duurzaam samen door met enthousiasme te werken aan de persoonlijke ontwikkeling van iedereen. Hierbij stimuleren we kinderen en leerkrachten om al hun talenten en mogelijkheden tot ontwikkeling te laten komen.

Ons onderwijs

We dagen kinderen uit op onze school om hun comfortzone te verlaten. Daar waar ze uitdaging vinden en falen, daar zullen ze de kracht van het leren ontdekken. Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig instructie nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau, of een passend aanbod buiten de groep bij de Grote Denkers. Wanneer de klas na de instructie van de leerkracht zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen aanvullende aandacht en begeleiding bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze zelf hun werk in te delen.

Onze school in cijfers

De onderzoeksresultaten laten zien hoe Zonnestraal scoort op verschillende punten. Wij scoren op alle belangrijke onderwerpen boven het landelijk gemiddelde. Maar veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 45 medewerkers

Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!