Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

Onderwijs en Opvang Zonnestraal Octant
Kindcentrum Zonnestraal Octant

Kindcentrum en Zonnestraal

Het doel van Octant is om al haar scholen uit te laten groeien tot kindcentra. Zonnestraal is zo'n kindcentrum. Op onze school kan uw kind tussen 7:30 uur en 18:30 uur worden opgevangen en besteden wij aandacht aan een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. De diverse opvangvormen worden aangeboden door Triodus en BLOS kinderopvang.

Beide organisatie bieden voorschoolse opvang en buiten schoolse opvang aan.

Voor groep 1/2 wordt het eet- en drinkmoment verzorgd door BLOS kinderopvang in samenwerking met vrijwilligers. Het buitenspel wordt voor alle groepen georganiseerd door BLOS kinderopvang in samenwerking met vrijwilligers. Zij verzorgen een sportief aanbod. 

Triodus verzorgd peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Dit om de overstap van opvang naar onderwijs zo klein mogelijk te maken. 

U kunt uw kind hier aanmelden voor één van de opvangvormen van Triodus.
U kunt uw kind hier aanmelden voor één van de opvangvormen van BLOS kinderopvang. 

 

Kindcentrum Zonnestraal Octant

De peutergroep

Hoe mooi is het, dat peuters op Zonnestraal nu al kunnen kennismaken met de schoolomgeving waar ze later ook hun onderwijs gaan volgen. In een groep van maximaal 15 kinderen spelen zij samen in een gezellig lokaal in ons hoofdgebouw en kunnen ze op een aparte buitenspeelplaats met elkaar buitenspelen. Daarnaast maken ze tijdens gezamenlijke activiteiten ook al kennis met de kinderen uit de kleutergroepen.

Door de expertise van Triodus en Zonnestraal te bundelen creëren we een doorgaande lijn voor de kinderen waardoor de overstap van de peutergroep naar de basisschool gemakkelijker is geworden.

Uw peuter kan vijf ochtenden in de week van 8.30 tot 12.00 uur in de peutergroep terecht. De kosten zijn gelijk aan de kinderopvang en u kunt aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Peutergroep Zonnestraal Octant