Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier of heeft dezelfde onderwijsbehoeften. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Deze hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

De vraag die bij ons centraal staat is: "Wat heeft een kind nodig om gewenste onderwijsdoelen te behalen?". Hierbij stellen we concrete (tussen)doelen en evaluatiemomenten. Kinderen die uitdaging nodig hebben krijgen dat aangeboden. Deze aanpak wordt omschreven in een groepsplan, waarin de doelen voor de groep en voor de individuele kinderen staan beschreven. Wij richten ons op een positieve aanpak, in plaats van het benadrukken van wat een kind niet kan.

Onze specialisten begeleiden ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we Zonnestraal onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Interne ondersteuning Zonnestraal Octant
Externe ondersteuning Zonnestraal Octant

Externe ondersteuning

Zonnestraal kan naast haar interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Onze onderwijsorganisatie Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren. Deze platforms variëren qua onderwerp. Zo zijn er onder andere platforms voor begaafdenonderwijs, gedragsspecialisten en specialisten op het gebied van taal en rekenen. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school! Op deze pagina kunt u meer informatie over onze externe samenwerkingsverbanden vinden.

Externe ondersteuning Zonnestraal Octant

​Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden

Onder het motto 'Ieder kind een kans' werken in de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een kleine 200 scholen samen aan een plezierige en succesvolle basisschooltijd voor de kinderen. De samenwerking in onze regio vindt plaats binnen het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). SPPOH houdt zich in het bijzonder bezig met de ondersteuning van leerlingen en hulp bij het leren.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met SPPOH en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van SPPOH.

Passend Onderwijs Zonnestraal Octant
"Erg goed om te zien dat de Zonnestraal een aantal belangrijke vaardigheden structureel opneemt in haar onderwijs: presenteren, zelfstandig werken en creatief en probleemoplossend denken. Dit nemen de leerlingen zeker mee in hun verdere (school)loopbaan!"
Remco Verwaijen
Vader van dochters bij de kleuters en groep 5