Vakken

Op onze school is veel aandacht voor leren lezen, leren rekenen en talentontwikkeling. Daarnaast zijn er in alle klassen ook andere leuke, leerzame activiteiten en projecten. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende en belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend leren en expressievakken. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Binnen ons kleuteronderwijs vinden we het belangrijk dat kinderen zich veilig en op hun gemak voelen. Door te werken vanuit thema's en een rijke leeromgeving te creëren, dagen wij hen uit. We bieden de kinderen kansen en stimuleren hen om zich verder te ontwikkelen.

Groep 3 t/m 8

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast kunt vinden. We werken in minimaal drie niveaus bij de vakgebieden: rekenen, spelling, begrijpend en technisch lezen. Op deze manier kunnen alle kinderen voldoende uitdaging vinden in de lesstof.

Vak
Groep Methode
Technisch en Begrijpend lezen
Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Estafette, Nieuwsbegrip XL
Taal
Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Taalactief
Rekenen
Groep 3-8 Wereld in Getallen
Schrijven
Groep 3-8 Pennenstreken
Wereldoriëntatie
Groep 3-4 Huisje-boompje-beestje
Groep 5 Nieuws uit de natuur
Groep 5-8 De zaken van Zwijsen
Sociale Vaardigheden
Groep 1-8 Kanjertraining
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Trefwoord
Engels
Groep 1-8 Groove me
Wetenschap & Technologie
Groep 1-8 Xperio ontdeklab
Expressievakken
Groep 1-8 o.a. Moet Je Doen
Verkeer
Groep 3-8 Klaar...over
Bewegingsonderwijs
Groep 3-8 Twee keer per week
Naast de methodes beschikt iedere groep over een aantal computers en een Smartboard en hebben we op school een aantal iPads ter beschikking. Deze worden ingezet om lesstof te herhalen (remediëren) óf voor extra uitdagende lesstof (verrijken). We leren de kinderen de mogelijkheden, maar ook de gevaren van internet en hoe ze hiermee om kunnen gaan.