Overblijfinformatie

Bij Octant Zonnestraal hanteren wij een continurooster. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. Het eet- en drinkmoment wordt verzorgd door de groepsleerkracht met uitzondering van groep 1/2. In groep 1/2 wordt het eet- en drinkmoment verzorgd door BLOS kinderopvang in samenwerking met vrijwilligers. 

Overblijfinformatie

Bij Octant Zonnestraal hanteren wij een continurooster. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. Het eet- en drinkmoment wordt verzorgd door de groepsleerkracht met uitzondering van groep 1/2. In groep 1/2 wordt het eet- en drinkmoment verzorgd door BLOS kinderopvang in samenwerking met vrijwilligers. Het buitenspel wordt voor alle groepen georganiseerd door BLOS kinderopvang in samenwerking met vrijwilligers. Zij verzorgen een sportief aanbod. De contactpersoon van BLOS kinderopvang voor de overblijf is Jessie (j.rottier@blos/06-28184020).

Overblijfinformatie Zonnestraal Octant

Heeft u een vraag over de overblijf?