Overblijfinformatie

Bij Octantschool Zonnestraal hanteren wij een continurooster. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur.

Overblijfinformatie

Bij Octant Zonnestraal hanteren wij een continurooster. De schooltijden zijn van 8.30-14.00 uur. Het eet- en drinkmoment wordt verzorgd door de groepsleerkracht met uitzondering van groep 1/2. In groep 1/2 wordt het eet- en drinkmoment verzorgd door vrijwilligers. Het buitenspel wordt voor de groepen 3 t/m 8 georganiseerd door Double Sports. Zij verzorgen een sportief aanbod.

Overblijfinformatie Zonnestraal Octant

Heeft u een vraag over de overblijf?