Informatiefolders

In de schoolgids vindt u alle informatie over onze school. Daarnaast hebben wij nog enkele andere informatiefolders. Deze bevatten uitgebreidere informatie over bijvoorbeeld het overblijven, onze lesmethodes en de kleuterperiode.

Kindcentrum Zonnestraal Octant

Lees alles wat u wilt weten over het kindcentrum; waar opvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten. Deze folder bevat alle informatie betreft voor-, tussen-, en naschoolse opvang. Het aanmelden van uw kind voor de overblijf, óf het doorgeven van wijzigingen in het overblijfrooster van uw kind, kunt u doen door middel van het invullen van formulier op deze pagina.

Download de gids

Informatiegids kinderziektes Zonnestraal Octant

In dit document van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt u alles wat u wilt weten over kinderziektes. Zo leest u onder andere over de symptomen, de behandeling van uw kind wanneer het besmet is en of uw kind met de ziekte naar school kan.

Download

Informatiefolder hoofdluis Zonnestraal Octant

Wat te doen als u ontdekt dat uw kind luizen of neten heeft?

Download de gids

Formulier verlofaanvraag Zonnestraal Octant

In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina 29. Het formulier voor vrijstelling downloadt u hier.

Download het formulier

Kleutersgids Octant Zonnestraal

In de bijlage vindt u de kleutergids.

Download gids