School in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Zonnestraal scoort op verschillende punten.

School in cijfers

Met 24 groepen en ruim 600 leerlingen heeft elke groep op Zonnestraal gemiddeld 25 leerlingen. Op alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 50 medewerkers.

Wat vinden de leerlingen van ... De Zonnestraal Landelijk
... de leraren 9.0 8.7
... de sfeer 8.5 8.1
... de aanpak van pesten 8.9 8.5
... exerne activiteiten 8.7 8.5
Hoe beoordelen ouders De Zonnestraal?
De Zonnestraal Landelijk
Ouders 7.7 7.7
Wat vinden de ouders?
Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,8 7,1
Sfeer 8,2 8,1
Onderwijs 8,1 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,8
Begeleiding 7,9 7,7
Sociaal-emotioneel 7,7 7,6
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%
Ik ben trots op mijn school 86%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014

Waardering Octantscholen

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!

Wat vinden de ouders?
Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,8 7,1
Sfeer 8,2 8,1
Onderwijs 8,1 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,8
Begeleiding 7,9 7,7
Sociaal-emotioneel 7,7 7,6
Wat vinden de leerlingen?
Ik heb een leuke juf/meester 9
Ik vind het leuk op school 8.6
Ik voel me fijn op school 8.7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 92%
Ik ben trots op mijn school 86%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 88%
Bron: Oudertevredenheidspeiling april 2018, Leerlingentevredenheidsonderzoek maart 2015, Medewerkerstevredenheidspeiling mei 2014
Overtuigd?
Op alle belangrijke onderwerpen scoort Zonnestraal boven het landelijk gemiddelde. Vraag een kennismakingsgesprek aan voor een persoonlijke rondleiding.

Prestaties van onze leerlingen

Onze leerlingen scoren op de Centrale Eindtoets rond het landelijk gemiddelde en regelmatig zelfs daarboven. Wij zijn er trots op dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond. We focussen ons op verbetering van het onderwijs en halen graag het maximale resultaat uit onze leerlingen en leerkrachten.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Schooljaar De Zonnestraal Landelijk
2014 534,3 534,5
2015 535,2 534,3
2016 533,9 534,5
2017 535,7 535,6
2018 537,9 534,9
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2018)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 29,6%
Vmbo/Havo 8,64%
Havo 17,28%
Havo/Vwo 19,75%
Vwo 23,45%
1 leerling stroomt uit naar het Praktijkonderwijs en is niet meegenomen in de tabel.
inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein

Inspectierapport

Zonnestraal krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie een voldoende voor de tussenopbrengsten, dit is het hoogst haalbare. Dit is een bevestiging dat onze inzet zijn vruchten afwerpt!

inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein