School in cijfers

Veel plezier en een fijne sfeer vinden wij net zo belangrijk als de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Wanneer beide in balans zijn, versterken ze elkaar. De onderzoeksresultaten hieronder laten zien hoe Zonnestraal scoort op verschillende punten.

Waardering Octantscholen

We houden onszelf constant scherp, zodat we uw kind een mooie en vruchtbare schooltijd kunnen geven. Dit wordt gewaardeerd door ouders, leerlingen en leerkrachten, zo blijkt uit het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.
De resultaten van dit onderzoek ziet u in de tabel. De kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school zijn minstens even belangrijk. In een fijne, gezellige en vertrouwelijke omgeving gaat leren nu eenmaal een stuk gemakkelijker!
 

Rapportcijfer tevreden ouders Octant Landelijk gemiddelde
Algemene tevredenheid 7,7 7,6
Sfeer 8,1 8,1
Onderwijs 8,0 8,0
Algemene ontwikkeling 7,9 7,9
Veiligheid op school 7,8 7,8
Voorzieningen 7,8 7,8
Wat vinden ouders van ... Zonnestraal
... de school 7,4
... de leerkracht 7,8
... de communicatie 7,5
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) 7,9
Wat vinden de leerlingen op Zonnestraal?
Ik heb een leuke juf/meester 8,9
De juf/meester kan goed uitleggen 9,3
Ik voel me fijn op school 8,8
Ik voel me veilig op school 9,1
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes 9,3
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten 8,3
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg 8,7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 85%
Ik ben trots op mijn school 88%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 89%
Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2022, Leerlingentevredenheidsonderzoek mei 2022, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.

School in cijfers

Met 14 groepen en ruim 350 leerlingen heeft elke groep op Octant Zonnestraal gemiddeld 25 leerlingen. Op alle belangrijke onderwerpen scoren wij boven het landelijk gemiddelde. Wij zijn blij en trots dat ons onderwijs, de professionele aanpak en de persoonlijke benadering zo goed worden gewaardeerd, zowel door onze leerlingen als door onze 35 medewerkers.

Wat vinden ouders van ... Zonnestraal
... de school 7,4
... de leerkracht 7,8
... de communicatie 7,5
...de voorzieningen (zoals geschikt schoolgebouw, ICT, sportfaciliteiten, schoon en netjes) 7,9
Wat vinden de leerlingen op Zonnestraal?
Ik heb een leuke juf/meester 8,9
De juf/meester kan goed uitleggen 9,3
Ik voel me fijn op school 8,8
Ik voel me veilig op school 9,1
Ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes 9,3
De leerkrachten doen echt iets tegen pesten 8,3
Ik krijg extra hulp buiten de reguliere uitleg 8,7
Wat vinden de leerkrachten?
Ik voel me betrokken bij de school waar ik werkzaam ben 85%
Ik ben trots op mijn school 88%
Ik ben over het algemeen tevreden over mijn werk 89%
Bron: Oudertevredenheidspeiling mei 2022, Leerlingentevredenheidsonderzoek mei 2022, Medewerkerstevredenheidspeiling december 2019.
Overtuigd?
Op alle belangrijke onderwerpen scoort Zonnestraal boven het landelijk gemiddelde. Vraag een kennismakingsgesprek aan voor een persoonlijke rondleiding.

Prestaties van onze leerlingen

Onze leerlingen scoren op de Centrale Eindtoets rond het landelijk gemiddelde en regelmatig zelfs daarboven. Wij zijn er trots op dat onze inzet om het maximale uit onze leerlingen te halen op deze manier wordt beloond. We focussen ons op verbetering van het onderwijs en halen graag het maximale resultaat uit onze leerlingen en leerkrachten.

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Schooljaar De Zonnestraal Landelijk
2015 535,2 534,3
2016 533,9 534,5
2017 535,7 535,6
2018 537,9 534,9
2019 536,6 535,7
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2019)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 26 lln. 30,2%
Vmbo/Havo 17 lln 19,7%
Havo 14 lln 16,2%
Havo/Vwo 14 lln 16,2%
Vwo 14 lln 16,2%
inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein

Inspectierapport

Zonnestraal krijgt in het rapport van de Onderwijsinspectie een voldoende voor de tussenopbrengsten, dit is het hoogst haalbare. Dit is een bevestiging dat onze inzet zijn vruchten afwerpt!

inspectie-rapport-kwaliteit-basisschool-de-fontein