Veelgestelde vragen

Lees hier onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van (oriënterende) ouders!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Zonnestraal?

U kunt uw kind aanmelden door te bellen met onze school of door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij horen graag vóór 8:30 uur van u wanneer uw kind ziek thuis blijft. Dit kunt u doorgeven via dit formulier, of u kunt ons even bellen. Van harte beterschap alvast!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de voor-, tussen- en/of naschoolse opvang?

Samen met BSO Hakuna Matata vormen wij een kindcentrum. Zij verzorgen de diverse opvangmogelijkheden bij ons op school. Om uw kind voor een of meerdere opvangsoorten in te schrijven kunt uw kind hier aanmelden.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de overblijf?

U kunt uw kind aanmelden voor de overblijf door het aanmeldingsformulier af te halen bij de balie van school. U kunt het formulier ook digitaal invullen op deze pagina.

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Wanneer u een korte boodschap heeft, kunt u uw kind een briefje meegeven. U kunt ook even langslopen bij de leerkracht van uw kind. Dat kan het best ’s morgens voor schooltijd of ’s middags na schooltijd. U kunt de leerkracht van uw kind ook een email sturen. Klik hier voor de contactgegevens van al onze collega’s.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan. U moet hiervoor een formulier invullen. Het formulier is af te halen bij de administratie van de school. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van Den Haag.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over een van de opvangsoorten?

Manouk van Meurs is de locatiemanager van BSO Hakuna Matata op Zonnestraal. Bij haar kunt u terecht voor al uw vragen over een van de opvangsoorten. Dat kan telefonisch (06-16541748), of per email: lmdezonnestraal@bsohakunamatata.nl.

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Alle schoolvakanties en studiedagen staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de rapportgesprekken?

De data van de rapportgesprekken staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Hoe vaak mag mijn kind komen wennen, voordat het 4 jaar wordt?

Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, 5 dagdelen op school komen wennen. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt uw kind een uitnodiging voor de eerste wenafspraak. De overige wenmomenten kunt u in overleg met de leerkracht plannen.

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Wendy Mulder. Zij is op maandag aanwezig. U kunt haar bereiken via email: w.mulder@smw-basisschool.nl.

Hoe kan ik een afspraak maken met de leerkracht of de intern begeleider?

Onze Intern Begeleiders zijn  Jolanda Hordijk, Mirjam van Paassen en Marianne v/d Berg. Voor een afspraak kunt u bellen met school.Hun contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor schoolmelk?

U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk via schoolmelk.nl. Het duurt gemiddeld 3 weken voordat uw aanmelding verwerkt is en uw kind daadwerkelijk schoolmelk ontvangt op school.

Mijn kind heeft een kinderziekte, wat nu?

Om meer informatie over een bepaalde kinderziekte te lezen en erachter te komen wat u het beste kunt doen, vindt u hier een document met alle informatie die u nodig heeft.

Wanneer en hoe kan ik de ouderbijdrage betalen?

Ieder jaar wordt een ouderbijdrage van €50,- per kind gevraagd. Deze bestaat uit een vrijwillige en een verplichte bijdrage, beide van €25,-. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor verschillende festivteiten, te denken valt aan bijvoorbeeld de sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. De verplichte kosten zijn voor het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en bij de groepen 8 wordt dit bedrag voor kamp gebruikt.

De ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar door de OR geïnd. Wanneer uw kind na 1 januari bij ons op school komt vragen wij een ouderbijdrage van € 37,50, waarvan €25,- het verplichte bedrag is. U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN: NL89 RABO 013.73.29.792 t.n.v. Octant OR de Zonnestraal. Graag de naam van uw kind(eren) en het factuurnummer vermelden bij de overboeking.