Veelgestelde vragen

Lees hier onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van (oriënterende) ouders!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Zonnestraal?

U kunt uw kind aanmelden door te bellen met onze school of door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Zonnestraal?

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij horen graag vóór 8:30 uur van u wanneer uw kind ziek thuis blijft. Dit kunt u doorgeven via dit formulier, of u kunt ons even bellen. Van harte beterschap alvast!

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de voor-, tussen- en/of naschoolse opvang?

Samen met Triodus en BSO Hakuna Matata vormen wij een kindcentrum. Zij verzorgen de diverse opvangmogelijkheden bij ons op school. Om uw kind voor een of meerdere opvangsoorten in te schrijven verwijzen wij u graag naar de websites van beide organisaties. 

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de voor-, tussen- en/of naschoolse opvang?

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de overblijf?

U kunt uw kind aanmelden voor de overblijf door het aanmeldingsformulier af te halen bij de balie van school. U kunt het formulier ook digitaal invullen op deze pagina.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de overblijf?

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Wanneer u een korte boodschap heeft, kunt u uw kind een briefje meegeven. U kunt ook even langslopen bij de leerkracht van uw kind. Dat kan het best ’s morgens voor schooltijd of ’s middags na schooltijd. U kunt de leerkracht van uw kind ook een email sturen. Klik hier voor de contactgegevens van al onze collega’s.

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan. U moet hiervoor een formulier invullen. Het formulier is af te halen bij de administratie van de school. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van Den Haag.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over een van de opvangsoorten?

Wij werken samen met Triodus en BSO Hakuna Matata. Beide organisaties bieden diverse opvangsoorten aan. Triodus biedt kinderopvang, voorschoolse opvang, buitenschoolse opvang en halve dag opvang voor peuters. Eén van de peutergroepen zit in de school om de overstap van opvang naar onderwijs zo klein mogelijk te maken. U kunt contact opnemen met Gonda Moolhuijsen, de locatiemanager van Triodus via tri.lm.08@triodus.nl.

BSO Hakuna Matata biedt voorschoolse opvang, tussen schoolse opvang (overblijf) en buitenschoolse opvang aan. U kunt contact opnemen met Manouk van Meurs, de locatiemanager van BSO Hakuna Matata. Dat kan telefonisch (06-16541748), of per email: lmdezonnestraal@bsohakunamatata.nl.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over een van de opvangsoorten?

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Alle schoolvakanties en studiedagen staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Wanneer zijn de ouder-kindgesprekken?

De data van de ouder-kindgesprekken staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de ouder-kindgesprekken?

Hoe vaak mag mijn kind komen wennen, voordat het 4 jaar wordt?

Uw kind mag voordat het 4 jaar wordt, 5 dagdelen op school komen wennen. Ongeveer 6 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt uw kind een uitnodiging voor de eerste wenafspraak. De overige wenmomenten kunt u in overleg met de leerkracht plannen.

Hoe vaak mag mijn kind komen wennen, voordat het 4 jaar wordt?

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Wendy Mulder. Zij is op maandag aanwezig. U kunt haar bereiken via email: w.mulder@smw-basisschool.nl.

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Hoe kan ik een afspraak maken met de leerkracht of de kwaliteitsondersteuner?

Onze kwaliteitsondersteuners zijn Patricia Vermeulen (groep 1 t/m4), Mirjam van Paassen (groep 5) en Marianne v/d Berg (groep 6 t/m 8). Voor een afspraak kunt u bellen met school of hen even een mailtje sturen. De contactgegevens vindt u hier.

Hoe kan ik een afspraak maken met de leerkracht of de kwaliteitsondersteuner?

Mijn kind heeft een kinderziekte, wat nu?

Om meer informatie over een bepaalde kinderziekte te lezen en erachter te komen wat u het beste kunt doen, vindt u hier een document met alle informatie die u nodig heeft.

Mijn kind heeft een kinderziekte, wat nu?

Wanneer en hoe kan ik de ouderbijdrage betalen?

Ieder jaar wordt een ouderbijdrage van €50,- per kind gevraagd. Dit is een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor verschillende festivteiten, te denken valt aan bijvoorbeeld de sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen en het schoolreisje. Bij de groepen 8 wordt dit bedrag voor kamp gebruikt.

De ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar door de OR geïnd. Wanneer uw kind na 1 januari bij ons op school komt vragen wij een ouderbijdrage van € 37,50. U ontvant een betaalverzoek vanuit schoolkassa voor de betaling.

Wanneer en hoe kan ik de ouderbijdrage betalen?