Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig instructie nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau, of een passend aanbod buiten de groep bij de Grote Denkers. Wanneer de klas na de instructie van de leerkracht zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen aanvullende aandacht en begeleiding bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze zelf hun werk in te delen.

Op deze pagina kunt u meer te weten komen over onze lesopbouw.

Lesopbouw Zonnestraal Octant
Toetsing en Rapport Zonnestraal Octant

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen en methodegebonden toetsen. Omdat de brede ontwikkeling van onze kinderen centraal staat, volgen we ook de sociaal-emotionele en motorische voortgang van onze kinderen. We houden hierop goed zicht en zo kunnen we tijdig eventuele achterstanden of grote voorsprongen signaleren.

Drie keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de gehele basisschoolcarrière, inclusief de uitslag van de Centrale Eindtoets en de NIO-test.

Op deze pagina leest u meer over onze visie op en onze methode van toetsing en rapportering.

Toetsing en Rapport Zonnestraal Octant
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Lestijden

De school start voor de leerlingen van groep 1/2 om 08.25 uur en voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 om 08.30 uur. Het verschil in tijd maakt dat de kleuters rustig naar binnen kunnen lopen. Op alle locaties gaan de deuren tien minuten voor aanvang van de lessen open.

Hoofdgebouw (groep 1/2)

Alle dagen: 8:25 - 13:55 uur

Hoofdgebouw (groepen 3, 4, 5 en 6)

Alle dagen: 8:30 - 14:00 uur

Dependance (groepen 7 en 8)

Alle dagen: 8:30 - 14:00 uur

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.