Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst.

De groepsouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders kinderen met het flitsen van woorden achter de computer.

Overblijfouder
Het overblijfteam van BSO Hakuna Matata kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Luizenouder
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Zonnestraal. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst.

De groepsouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders kinderen met het flitsen van woorden achter de computer.

Overblijfouder
Het overblijfteam van BSO Hakuna Matata kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Luizenouder
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Praat mee en denk mee

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt zes keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert zes keer per schooljaar.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr.zonnestraal@octant.nl

Leden van de MR

Namens de oudergeleding
Jeroen Duijvestein
Marloes van Maren  
Sandra Guns

Namens de personeelsgeleding
Tania Bouwman
Lisette Brocken
Tjitske Veldkamp
Diana van Dorp

Medezeggenschapsraad Zonnestraal Octant

OR

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Zonnestraal. Zij ondersteunt het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek, Kerst- en Paasviering, schoolreis, Koningsdag, avondvierdaagse en de eerste en laatste schooldag van het schooljaar. Natuurlijk hoort het versieren van de school hier ook bij! De OR vergadert 6 keer per schooljaar.

Namens de school is Nicole Zappeij betrokken, zij vervult de rol van eventmanager. Zij is het lijntje tussen de school en de OR. Samen met de OR zorgt zij ervoor dat de activiteiten goed georganiseerd worden.

De OR wil graag de stem van alle ouders van de school zijn. Heeft u vragen of leuke suggesties, meld deze bij een van ons of mail het naar or.zonnestraal@octant.nl 

Leden van de OR
(Foto’s van links naar rechts, van boven naar beneden)

Linda van Diemen

Diana Bovendeert

Elouise Kortstam

Gaby van Gils (secretaris)

Katinka van Asperen

Renske Pover-Garritsen (voorzitter)

Lilly Kelp

Hanneke Winsemius (penningmeester)

Diana Boom-de Groot

Janet van den Brink

Eventmanager
Nicole Zappeij

Ouderraad Zonnestraal Octant
Blijf op de hoogte over Zonnestraal Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen.

Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Het doel van dit gesprek is om nog meer te weten te komen over uw kind, zodat wij ons onderwijs nog beter af kunnen stemmen.Twee keer per jaar wordt er bovendien een ouderavond gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. Ook is er dan in groep 7 en 8 aandacht voor de (naderende) schoolkeuze. Indien er tijdens een gesprek met ouders afspraken worden gemaakt dan zullen deze afspraken worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag zal worden ondertekend door de ouders en zij krijgen ook een exemplaar mee.

Daarnaast informeren wij u met onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief de Zonnewijzer met verslagen over activiteiten en wat er de komende weken allemaal staat te gebeuren op de school. Verder delen we ook regelmatig leuk nieuws en foto's op onze Facebookpagina. In onze jaarkalender vindt u een overzicht van alle activiteiten dit jaar.

Blijf op de hoogte over Zonnestraal Octant