Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst.

De groepsouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders kinderen met het flitsen van woorden achter de computer.

Overblijfouder
Het overblijfteam van BSO Hakuna Matata kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Luizenouder
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Zonnestraal. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst.

De groepsouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders kinderen met het flitsen van woorden achter de computer.

Overblijfouder
Het overblijfteam van BSO Hakuna Matata kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Luizenouder
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Praat mee en denk mee

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt zes keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert zes keer per schooljaar.
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr.zonnestraal@octant.nl

Leden van de MR

Namens de oudergeleding
Jeroen Duijvestein
Marloes van Maren  
Sandra Guns
Carlijn Verkleij

Namens de personeelsgeleding
Tania Bouwman
Lisette Brocken
Tjitske Veldkamp
Diana van Dorp

Vergaderdata
18 september 2023
6 november 2023
15 januari 2024
25 maart 2024
13 mei 2024
24 juni 2024

 

Jaarlijks stelt de medezeggenschapsraad een jaarverslag op. Hier kunt u het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 vinden. 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2022-2023

Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Zonnestraal. Zij ondersteunt het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek, Kerst- en Paasviering, schoolreis, Koningsdag, avondvierdaagse en de eerste en laatste schooldag van het schooljaar. Natuurlijk hoort het versieren van de school hier ook bij! De OR vergadert 6 keer per schooljaar.

Namens de school is Nicole Zappeij betrokken, zij vervult de rol van eventmanager. Zij is het lijntje tussen de school en de OR. Samen met de OR zorgt zij ervoor dat de activiteiten goed georganiseerd worden.

De OR wil graag de stem van alle ouders van de school zijn. Heeft u vragen of leuke suggesties, meld deze bij een van ons of mail het naar or.zonnestraal@octant.nl 

Leden van de OR
(Foto’s van links naar rechts, van boven naar beneden)

Mirjam Segeren
Gaby van Gils (secretaris)
Linda van Diemen
Britt Bal
Michelle Zwiers
Hanneke Winsemius (penningmeester)
Lilly Kelp
Diana Boom-de Groot
Katinka van Putten
Renske Pover-Garritsen (voorzitter)
Elouise Kortstam

Eventmanager
Nicole Zappeij

Jaarlijks stelt de ouderraad een jaarverslag op. Hier kunt u het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 vinden. 

Jaarverslag Ouderraad 2022-2023

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Op deze pagina leest u meer over de vaste contactmomenten.

 

Blijf op de hoogte over Zonnestraal Octant