Samenwerking met ouders

Samen bereiken we meer! Gelukkig kunnen wij altijd rekenen op veel betrokken ouders die zich voor onze school inzetten om zo een nog fijnere leeromgeving te creëren voor de kinderen. Bovendien vinden wij het ook altijd leuk om u beter te leren kennen! 

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst.

De groepsouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders kinderen met het flitsen van woorden achter de computer.

Overblijfouder
Het overblijfteam van BSO Hakuna Matata kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Luizenouder
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Zonnestraal. Het schema hiernaast licht de mogelijkheden voor praktische hulp toe. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Ouderhulp
Bij speciale gelegenheden en activiteiten kunnen we altijd de hulp van ouders gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens de sportdag, het paasontbijt of een museumbezoek. Mocht u liever in de avond helpen, kan dat natuurlijk ook tijdens de verschillende versieravonden voor Sinterklaas en kerst.

De groepsouder of de leerkracht zal van tevoren een oproep doen wie in de mogelijkheid is om deel te nemen. U kunt zich per activiteit opgeven.
Groepsouders
De groepsouder is de tussenpersoon tussen de leerkrachten en de ouders in de klas. De groepsouder regelt extra handen bij activiteiten als klassenuitjes en kan zelf ook in de klas helpen bij speciale gelegenheden, zoals het paasontbijt of de verjaardag van de juf of meester.

Ouderrraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan de verschillende feesten, project, paasontbijt of schoolkamp.

Leesouder
In de middenbouw helpen leesouders kinderen met het flitsen van woorden achter de computer.

Overblijfouder
Het overblijfteam van BSO Hakuna Matata kan regelmatig nieuwe leden gebruiken. Overblijfouders ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

Luizenouder
Ook hebben wij altijd hulp nodig bij de luizencontroles. De luizencontrole valt elke woensdag na iedere schoolvakantie.

Praat mee en denk mee

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Incidenteel, als ik in de gelegenheid ben Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt zes keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom.
De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief en de schoolkalender.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan.
De MR vergadert zes keer per schooljaar.
Medezeggenschapsraad Zonnestraal Octant

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. U kunt u ons bereiken via mr.zonnestraal@octant.nl

Medezeggenschapsraad Zonnestraal Octant

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Zonnestraal. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, de Kinderboekenweek, projectweek, Kerst- en Paasviering, schoolreis, sportdag, avondvierdaagse en de laatste schooldag. Daarnaast willen wij als spreekbuis voor ouders fungeren naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan en meld deze aan ons zodat wij ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR. U bereikt ons via or.zonnestraal@octant.nl.

Ouderraad Zonnestraal Octant

Leden van de MR

Namens de oudergeleding
Lemia 
Tim 
Marjolein
Antoinette


Namens de personeelsgeleding
Susanne Rosman
Lisette Brocken
Agata Plugge
Jessica de Goede

 

 

Leden van de OR

Annemarie Venema (voorzitster)
Gaby van Gils (secretaris)

Ruth Donners (penningmeester)
Daniëlle van Trigt-van Dien
Diana Bovendeert
Janet van den Brink
Sifa Mitat
Silvi Boerjan
Jeroen 
Eloise Kortstam


 

Blijf op de hoogte over Zonnestraal Octant

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. De oudercoördinator, juf Jeannette Blijleven, is voor alle ouders een aanspreekpunt. Zij beantwoordt uw vragen, peilt behoeften en speelt hier op in. Ze biedt een luisterend oor en organiseert dan ook regelmatig bijeenkomsten voor ouders. Schroom niet en loop eens bij haar langs!

Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Het doel van dit gesprek is om nog meer te weten te komen over uw kind, zodat wij ons onderwijs nog beter af kunnen stemmen.Twee keer per jaar wordt er bovendien een ouderavond gehouden waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. Ook is er dan in groep 7 en 8 aandacht voor de (naderende) schoolkeuze. Indien er tijdens een gesprek met ouders afspraken worden gemaakt dan zullen deze afspraken worden vastgelegd in een verslag. Dit verslag zal worden ondertekend door de ouders en zij krijgen ook een exemplaar mee.

Daarnaast informeren wij u met onze tweewekelijkse digitale nieuwsbrief de Zonnewijzer met verslagen over activiteiten en wat er de komende weken allemaal staat te gebeuren op de school. Verder delen we ook regelmatig leuk nieuws en foto's op onze Facebookpagina. In onze jaarkalender vindt u een overzicht van alle activiteiten dit jaar.

Blijf op de hoogte over Zonnestraal Octant