Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Octant

Zonnestraal kan naast zijn eigen interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten de schoolmuren. Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze kinderen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben. Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme.

Dit zijn de platforms die op dit moment actief zijn:

- Specialisten begaafdenonderwijs
- Schoolopleiders
- Startende leraren
- Specialisten taal
- Gedragsspecialisten
- Specialisten rekenen en wiskunde
- Wetenschap en technologie
- Merkactivatie

Samenwerkingsverband SPPOH

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is zelfs wettelijk vastgelegd. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband SPPOH.