Interne ondersteuning

Interne ondersteuning

Wij volgen de ontwikkeling van onze leerlingen door hen te observeren, toetsen en door met hen in gesprek te gaan en samen te reflecteren op het gemaakte werk. Door kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds actie ondernemen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Verschillende leerkrachten op Octantschool Zonnestraal hebben zich gespecialiseerd om onze leerlingen extra te ondersteunen. Daarnaast is het team aangevuld met onderwijsondersteunend personeel, zodat we onze leerlingen de juiste uitdagingen en begeleiding kunnen bieden.

Zonnestraal biedt binnen de school o.a. ondersteuning op de volgende gebieden:

Dyslexie

Wij zetten in op het vroegtijdig signaleren van dyslexie, waarna passende begeleiding volgt. Het kan voorkomen dat de geboden hulp niet toereikend is. Nader onderzoek is dan gewenst, wat kan leiden tot een dyslexieverklaring. Kinderen met een dyslexieverklaring komen in aanmerking voor compenserende en dispenserende maatregelen.

(Hoog)begaafde leerlingen

Voor begaafde kinderen hebben wij een uitdagend en verrijkend aanbod, zowel binnen de groep als daarbuiten. De kinderen krijgen in de groep een korte instructie en compacte lesstof. Daarnaast krijgen zij moeilijkere lesstof aangeboden, ook wel verrijking genoemd. De leerkracht in de groep zorgt voor passende instructies en ondersteuning, veelal tijdens het zelfstandig werken. Tevens werkt onze specialist begaafdheid samen met de kinderen aan het leren, leren in de Grote Denkers. Omdat deze groep veelal gemakkelijk leert, moeten zij worden uitgedaagd hun comfortzone te verlaten. We willen ze de juiste vaardigheden meegeven om complexe opdrachten en uitdagingen niet uit de weg te gaan. Ook voor deze groep kinderen geldt daar waar je over struikelt ligt je grootste schat begraven. We brengen deze groep kinderen in kaart door hun resultaten te monitoren, door observaties en door ons signaleringsinstrument drie keer af te nemen gedurende de schoolloopbaan.