Kernwaarde Duurzaam samen

Kindcentrum voor de wijk!

Kinderen ontwikkelen zich thuis, op school en in de omgeving. Daarom doen wij er alles aan om nauw samen te werken met ouders en onze partners. Onze school staat midden in de wijk en daarmee midden in de samenleving. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het creëren van een prettige speel- en leeromgeving voor alle kinderen.

Kindcentrum

We vinden het belangrijk dat onze kinderen een veilige plek vinden bij ons op school voor onderwijs en opvang. Samen met Triodus en BSO Hakuna Matata geven wij ons kindcentrum vorm. Met Triodus werken we aan de ontwikkeling van een kindcentrum om een doorgaande lijn te creëren van opvang naar onderwijs. Daarnaast kunt u bij Triodus terecht voor de voor- en naschoolse opvang in hun eigen gebouw, welke naast ons hoofdgebouw gelegen is. BSO Hakuna Matata verzorgt de voor- en tussenschoolse opvang op Octant Zonnestraal en voor de BSO zijn zij gevestigd bij de voetbalvelden van DHL. Wij denken allen vanuit één pedagogische lijn en stemmen onze aanpak af. Hierdoor ervaren de kinderen Octantschool Zonnestraal als een veilige basis om te leren en spelen. Wilt u uw kind aanmelden voor de voor-, tussen of naschoolse opvang, dan kan dit via een link op onze website.