Kernwaarde ontdekkend leren

Ik zie jou met al je talenten en mogelijkheden!

We vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen talenten en mogelijkheden leren ontdekken. Dit doen wij door ontdekkend, onderzoekend, oplossend en ondernemend onderwijs. Kinderen zijn van nature lerend, creatief en nieuwsgierig. De leerkracht stelt zich coachend op en houdt kinderen een spiegel voor door hen vragen te stellen en feedback te geven. Zo dagen we kinderen voortdurend uit om hun best te doen en steeds een beetje beter te worden. Met deze positieve grondhouding zullen zij hun leven lang leren.

21e eeuwse vaardigheden

We zijn ons bewust van het feit dat onze kinderen in een samenleving opgroeien die voortdurend in beweging is. Dit vraagt van onze kinderen en leerkrachten om andere vaardigheden dan voorheen. Deze zijn samengevat in onderstaand model. Dit model omschrijft elf vaardigheden die kinderen in hun latere leven nodig hebben. Ons onderwijs en leerstofaanbod is hierop afgestemd. U kunt dit op onze school onder andere terugvinden in/bij;

Onderwijskundig

-ICT - Media wijsheid
- ICT-basisvaardigheden
- Informatie vaardigheden
- Computational thinking

Ontdekkend leren voor alle kinderen
Begeleiding van hoogbegaafde kinderen

- Kritisch denken
- Creatief denken
- Probleem oplossen

U zult ontdekken dat de elf vaardigheden, zowel los als in samenhang aangeboden worden in ons onderwijsaanbod. Meer informatie kunt u vinden op http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/ 21e-eeuwse-vaardigheden