Kernwaarde zelfbewustzijn

De beste leerkracht zit in het kind zelf!

Kinderen en leerkrachten leren elke dag van en met elkaar. Plezier, veiligheid, ambities en hoge verwachtingen zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. We leren onze kinderen dat zij er toe doen, dat zij keuzes kunnen maken in het leven en dat zij het beste uit zichzelf kunnen halen door medeverantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces en ontwikkeling.

Kanjertraining

In de Kanjertraining leren onze kinderen positief over zichzelf en de ander te denken. Leerkrachten leren kinderen om eerst zelf problemen op te lossen en bieden hen daarbij de nodige handreikingen. Dit wordt geoefend in de lessen van de Kanjertraining. We gaan daarbij uit van het probleemoplossend vermogen dat in ieder kind aanwezig is, ook als dit soms nog wat minder zichtbaar is. Vanuit de Kanjertraining hebben we een aantal afspraken voor kinderen en leerkrachten vastgesteld, zoals we vertrouwen elkaar, we werken samen en we hebben plezier! Dit is de basis van waaruit we werken en waarop we de kinderen aanspreken. In de lessen worden deze afspraken verder verduidelijkt en uitgelegd. Op www.kanjertraining.nl vindt u meer informatie over deze methode.