Toetsing en rapportering

Toetsing, rapport, advies VO en resultaten

Op Zonnestraal staat de brede ontwikkeling van onze kinderen centraal. Dit betekent dat we naast de cognitieve, ook de sociaal- emotionele en motorische ontwikkeling van onze kinderen volgen. Dit doen wij door hen te observeren, door met ze in gesprek te zijn, door hun werk na te kijken en door toetsen af te nemen die bij de methode horen. Daarnaast nemen wij toetsen van Leerling in beeld (CITO) af en bij de kleuters maken wij gebruik van het observatiesysteem Kijk. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van Kanvas. Vanuit dit systeem volgen vragenlijsten die bij onze methode de Kanjertraining horen. Door doelgericht te werken en de kinderen nauwkeurig in hun ontwikkeling te volgen, kunnen wij bijtijds ons handelen bijstellen als kinderen achterblijven of ver vooruit zijn. Door de resultaten te vergelijken met de resultaten van andere scholen in Nederland, weten we ook hoe de school presteert op de verschillende vakgebieden en meten we de kwaliteit van ons geboden onderwijs.

Voortgangsgesprekken

Over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind voeren we een aantal gesprekken met u en uw kind gedurende het schooljaar. Aan het begin van het schooljaar zal dit zijn in de vorm van een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan de onderwijsbehoeften van uw kind centraal. Gedurende het schooljaar zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden over het welbevinden en de resultaten van uw kind. 

Ouderportaal

Binnen ons leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys hebben wij de beschikking over een ouderportaal. Elke gezin krijgt een unieke inlogcode waarmee zij binnen een beschermde omgeving op Parnassys kunnen inloggen en zo op de hoogte blijven van de voortgang van hun kind(eren). Natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden tijdens gesprekken met de leerkachten en is er altijd ruimte voor een extra gesprek indien nodig.

Doubleren (blijven zitten) en versnellen

Wij proberen het aantal kinderen dat blijft zitten (doubleren) zoveel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat wij kinderen een extra jaar aanbieden. Dit komt vooral voor in de groepen 1 en 2 (0-9%) en in de groepen 3 en 4 (0-2%). Vanaf groep 5 komt het minder vaak voor dat kinderen doubleren. Als een kind op meerdere vakgebieden/onderdelen de aansluiting met het volgende leerjaar zal gaan missen, is doubleren een mogelijkheid. Wel moet duidelijk zijn dat het extra leerjaar een reële kans van slagen heeft. De beslissing voor een doublure valt meestal eind mei. Een enkele keer komt het voor dat een kind een klas overslaat. Dit komt alleen ter sprake als de extra uitdaging en het plusaanbod buiten de groep niet meer toereikend is en het kind sociaal-emotioneel de overstap kan maken.

 

 

Advies Voortgezet Onderwijs

Op Zonnestraal voeren wij in groep 7 een gesprek met u en uw kind waarbij we de uitstroomverwachting bespreken. Ook wel genoemd een voorlopig schooladvies. Om tot een zorgvuldig advies te kunnen komen wordt er een adviescommissie opgesteld. Deze bestaat uit de huidige leerkracht(en), (indien mogelijk) de leerkracht(en) van groep 6, de bouwcoördinator, de kwaliteitsondersteuner en de (adjunct)directeur. De commissie kijkt naar observaties ten aanzien van zelfstandigheid, werkhouding, motivatie, taakgerichtheid, werktempo, taakaanpak, doorzettingsvermogen en huiswerkattitude. Ook wordt er gekeken naar de resultaten van de niet-methodegebonden toetsen en de resultaten van de methoudegebonden toetsen. Hiernaast kijkt de commissie naar stimulerende en belemmernede factoren en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierbij is het uitgangspunt om zo kansrijk mogelijk te adviseren. Een advies dat het best passend is bij de leerling op dat moment.

In groep 8 nodigen we u halverwege het schooljaar (januari) uit voor een schooladvies. Tijdens dit gesprek wordt er een advies gegeven voor voortgezet onderwijs. In februari maken de leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets van CITO. Zonnestraal biedt deze toets aan op papier. Na de doorstroomtoets volgt het definitieve schooladvies. Dit advies wordt gegeven in maart. Vervolgens kunnen de leerlingen zich met hun ouder(s)/verzorger(s) aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs. In mei maken de scholen van voortgezet onderwijs bekend of aangemelde leerlingen geplaatst kunnen worden. 

Gemiddeld resultaat Cito-eindtoets
Schooljaar Zonnestraal Landelijk
2020 Geen eindtoets Geen eindtoet
2021 534,8 535,0
2022 534,0 535,2
2023 536,8 534,9
Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs (2023)
Schoolvorm Percentage
Vmbo 30,4%
Vmbo TL/Havo 10,2%
Havo 26%
Havo/Vwo 16%
Vwo 17,4%