Vaste contactmomenten

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken.

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de groepen 1 en 2. De leerkrachten van de groepen 1 en 2 zullen u informeren over de doelen en het lesprogramma van dat jaar. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Voorlichtingsavond groep 3 en 5

Aan het begin van het schooljaar is er voor ouders van groep 3 en 5 een voorlichtingsavond. Tijdens de voorlichtingsavond van groep 3 wordt voornamelijk ingestoken op de verandering van de kleuters naar groep 3 en wat u en uw kind kunnen verwachten. Tijdens de informatieavond van groep 5 komt de overgang naar bovenbouw, de toevoeging van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) en het onderwerp huiswerk voornamelijk aan bod.

Voorlichtingsavond groep 8

In de eerste helft van het schooljaar is er voor de ouders van groep 8 een voorlichtingsavond over de keuze voor vervolgonderwijs voor hun kinderen. Daarnaast vinden in januari de adviesgesprekken plaats met de ouders en het kind.

3 x per jaar
Oudercontactavonden

Drie keer per jaar is er een oudercontactmiddag of –avond. Hier worden de schoolvorderingen van uw kind besproken. In groep 7 krijgt uw kind aan het eind van het schooljaar een uitstroomverwachtingsgesprek en in groep 8 is er halverwege het schooljaar het adviesgesprek. Ouders kunnen zich middels het ouderportaal inschrijven voor deze gesprekken.

1 x per maand
Nieuwsbrief Octant

Zonnestraal stuurt om de week een digitale nieuwsbrief naar ouders, genaamd de Zonnewijzer. Ouders die vooraf aangeven geen internet te hebben, ontvangen een nieuwsbrief op papier.

Dagelijks
Website, Parro en Facebook

Op www.zonnestraal-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. Tevens werken wij met een app genaamd Parro, een communicatiemiddel tussen school en thuis. Met deze app bent u altijd en overal op de hoogte van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Zo kunt u via de app bijvoorbeeld zien welke activiteiten er gepland staan, zich hiervoor aanmelden en foto’s van de groep van uw kind bekijken. Binnen ons leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys hebben we de beschikking over een ouderportaal. Elke gezin krijgt een unieke inlogcode waarmee zij binnen een beschermde omgeving op Parnassys kunnen inloggen en zo op de hoogte blijven van de voortgang van hun kind(eren). Natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden tijdens de bekende rapportgesprekken en is er altijd ruimte voor een extra gesprek met een leerkracht indien nodig. Daarnaast hebben we een facebook pagina www.facebook.com/octantschoolzonnestraal. Hier plaatsen we regelmatig korte berichtjes en foto’s van bijzondere activiteiten.

De groepsleerkracht

Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na lestijd een leerkracht aanspreken of een afspraak maken voor een gesprek. Ook kunt u via de mail een afspraak maken of een doktersbezoek of iets dergelijks doorgeven. Inhoudelijke vraagstukken bespreken we graag persoonlijk met u.

Extra
Contact met de ouders na een scheiding

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. Na een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Wij gaan heel graag met beide ouders tegelijkertijd in gesprek. U krijgt dan beiden dezelfde informatie op hetzelfde moment. Bij hoge uitzondering (het liefst tijdelijk) kunnen er twee aparte gesprekken plaatsvinden.