Vaste contactmomenten

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken.

 

De groepsleerkracht

Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na lestijd een leerkracht aanspreken of een afspraak maken voor een gesprek. Ook kunt u via de mail een afspraak maken of een doktersbezoek of iets dergelijks doorgeven. Inhoudelijke vraagstukken bespreken we graag persoonlijk met u.

 

Informatieavond groep 1/2, groep 3 en groep 5

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor de groepen 1/2, 3 en 5. De leerkrachten zullen u informeren over de doelen en het lesprogramma van dat jaar. Voor de ouders van de groepen 1/2 is er een mogelijkheid om een kijkje te nemen in het klaslokaal. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

Voorlichtingsavond groep 8

In de eerste helft van het schooljaar is er voor de ouders van groep 8 een voorlichtingsavond over de keuze voor voortgezet onderwijs. 

 

Oudergesprekken

Wij vinden het fijn om met u in contact te staan. Gedurende het jaar zijn er dan ook een aantal vaste momenten waarop leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Aan het begin van ieder schooljaar is er een kennismakingsgesprek met elke leerkracht. Verder zijn er twee rapportgesprekken per jaar waarop ouders en kinderen samen met de leerkrachten de voortgang bespreken. 

 

Nieuwsbrief Octant

Zonnestraal stuurt ongeveer één keer per maand een digitale nieuwsbrief naar ouders. Hierin is veel belangrijke informatie voor ouders te vinden.

 

Website, Parro en Parnassys

Op www.zonnestraal-octant.nl is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. Tevens werken wij met een app genaamd Parro, een communicatiemiddel tussen school en thuis. Met deze app bent u altijd en overal op de hoogte van zowel leuke als belangrijke schoolzaken. Zo kunt u via de app bijvoorbeeld zien welke activiteiten er gepland staan, zich hiervoor aanmelden en foto’s van de groep van uw kind bekijken. Binnen ons leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys hebben we de beschikking over een ouderportaal. Elke gezin krijgt een unieke inlogcode waarmee zij binnen een beschermde omgeving op Parnassys kunnen inloggen en zo op de hoogte blijven van de voortgang van hun kind(eren). 

 

Sociale Media

Zonnestraal is ook te volgen op sociale media. U kunt ons vinden op Facebook en Instragram. 

 

Oudercontact na een scheiding

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. Na een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Wij gaan heel graag met beide ouders tegelijkertijd in gesprek. U krijgt dan beiden dezelfde informatie op hetzelfde moment. Bij hoge uitzondering (het liefst tijdelijk) kunnen er twee aparte gesprekken plaatsvinden.