Zonnestraal Ypenburg, een duurzame (eco) school

Zonnestraal Ypenburg, een duurzame (eco) school

Ook staat duurzaam onderwijs bij Zonnestraal Ypenburg hoog in het vaandel. Dit houdt in dat geen talent verloren gaat: ons onderwijs werkt optimaal voor ieder kind. Daarnaast is Zonnestraal een Ecoschool. Hierbij wordt duurzaamheid in, op en om de school nagestreefd. Leerlingen leren op praktische wijze te zorgen voor zichzelf, voor anderen en de wereld om hen heen dankzij passend onderwijs

Kindcentrum Ypenburg Kindcentrum is er nog niet, wel in wording

Onze school staat midden in de wijk en daarmee midden in de samenleving. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor het creëren van een prettige speel- en leeromgeving voor alle kinderen. Dit doen wij door passend onderwijs aan te bieden aan ieder kind. Samen met Gro-up vormen wij een kindcentrum om een doorgaande lijn te creëren van opvang naar onderwijs. Wij denken en handelen vanuit één pedagogische lijn en stemmen onze aanpak af. Hierdoor is de overstap van opvang naar onderwijs een stuk kleiner voor de kinderen.

Eco school Zonnestraal

Bij onze school wordt duurzaamheid door alle leerkrachten en kinderen nagestreefd. Daarom worden alle kinderen bewust gemaakt van het duurzaam denken en doen, in en rond de school. Het programma Eco-school is dan ook een belangrijk onderdeel van het onderwijs van Zonnestraal. Met hoofd, hart en handen worden er stappen gezet om duurzaamheid een vaste, passende plek in de school en het onderwijs te geven, waarbij de leerlingen centraal staan